.biz domen


.biz domen dünyada xeyli sayda istifadəçi tərəfindən geniş istifadə olunan domen zonalardan hesab olunur.
Əsasən biznes layihələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bölmə haqqında məlumatlar hazırlanır.Tezliklə istifadəyə veriləcəkdir.