Posts in category

İnternetdə reklam

İnternetdə reklam müasir marketinq strategiyasının çox mühüm hissəsini təşkil edir.Müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyət göstərən populyar saytlar, sosial şəbəkələr və digər reklam vasitələri mövcuddur.Eyni zamanda internetdə reklamın ən populyar növlərindən biri də axtarış sistemlərinin təklif etdiyi reklam xidmətləridir. İnternetdə reklam ucuz və effektiv olduğundan ölkəmizdə də bu reklam növünün önəmi günü gündən artmaqdadır.