Evalqisatqisi.az


ev alqi satqisi saytlari - evalqisatqisi.az
ev alqi satqisi saytlari - evalqisatqisi.az

Saytlar kataloquna xoş gəlmisiniz.Layihə hal hazırda beta versiyada fəaliyyət göstərir.Layihənin informasiya ilə mümkün qədər zəngin olması nəzərdə tutulduğu üçün, saytlar haqqında məlumatların bir qismi test verisiyada təqdim olunur.Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.

Ev alqi satqisi saytlari haqqında düşündüyümüz zaman məşhur ev alqi satqisi saytlari ilə yanaşı yadımıza ilk düşən domen adlardan biri də evalqisatqisi.az domen adıdır.Bu səbəbdən də ev alqi satqisi saytlari kateqoriyasina ilk əlavə olunan bölmələrdən biri evalqisatqisi.az bölməsidir.Ev alqi satqisi saytlari saytlar kataloqunda və ümumiyyətlə Azərbaycan internet şəbəkəsində ən çox müraciət olunan və axtarılan sahələrdən biridir.

ev alqi satqisi saytlari - evalqisatqisi.az
ev alqi satqisi saytlari – evalqisatqisi.az
ev alqi saytqisi saytlari - saytlar kataloqu
ev alqi satqisi saytlari – saytlar kataloqu

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalqisatqisi.az domen adı bir neçə söz birləşməsindən ibarət olmasına baxmayaraq öz sahəsinə uyğun ən yaxşı domen adlardan biri kimi hesab oluna bilər.Domen adlar əsasən qısa və konkret məna bildirdiyi zaman və hərflərin sayı az olduğu zaman daha çox üstünlük əldə edir, lakin evalqisatqisi.az domen adı bir neçə söz birləşməsindən yaranan istisna domen adlardan hesab olunur.Əksinə bir neçə söz birləşməsindən təşkil olunan domen adların öz sahəsinə uyğun tam məna bildirməsi üçün, sözlərin ayrı ayrılıqda yazılmasından çox birlikdə yazılmasına üstünlük verilə bilər.

evalqisatqisi.az - saytlar kataloqu
evalqisatqisi.az – saytlar kataloqu
evalqisatqisi.az
evalqisatqisi.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daşınmaz əmlak sahəsi insanlar üçün, eləcə də gənc ailə qurmağa hazırlaşan insanlar üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün və internet istifadəçilərinin nisbətən daha çox gənclərdən ibarət oludğunu nəzərə alsaq, ev aqli satqisi saytlari və ümumiyyətlə daşınmaz əmlak portalları dünyada internetdə ən çox istifadə olunan sahələrdən biri hesab olunur.Bu səbəbədən evalqisatqisi.az domen adın daşınmaz əmlak sahəsində özünə ev almaq istəyən və ya öz evini satmaq istəyən insanlara faydası olduqca çoxdur.Bu və digər səbəbələri nəzərə aldıqda domen adın üstünlükləri artır və psixoloji olaraq domen adı daha asan yadda saxlamaq mümkün olur.

ev alqi satqisi saytlari
ev alqi satqisi saytlari

Ev alqi satqisi saytlari kateqoriyasına əlavə olunan saytlardan əsasən daşınmaz əmlak agentliklərinin yaratdığı korporativ tipli elan saytlari və eləcə də elan portallarına daha çox rast gəlmək olar.
Elan saytlarının fəaliyyəti zamanı saytın funksionallığı və digər texniki göstəricilər də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.İstifadəçilər əsasən müraciət etdikləri saytlara öz problemlərinin həlli kimi yanaşdıqları üçün, saytda kifayət qədər məlumat olmadıqda və ya alıcılara öz elanını təqdim edib effekt hiss etmədikdə digər rəqib elan portallarına yönlənə bilir.Belə olan halda güclü rəqabət yaranır.Rəqabət isə elan portalının inkişaf etməsinə gətirib çıxaracaq və ya gedişata görə qeyri effektiv fəaliyyət göstərdiyi üçün sonda fəaliyyətini dayandırması ilə nəticələnəcək.Bu səbəbdən ev alqi satqisi saytlarinin sayının çox olması inkişaf üçün müsbət hal kimi dəyərləndirilə bilər.

Əsasən ev alqi satqisi saytlarinda elan yerləşdirmək funksiyası olduqca sadədir və əsasən elan xidməti ödənişsiz fəaliyyət göstərir.Elanlarin pulsuz olması saytın kontentini artırır və istifadəci artımına şərait yaradır.Elanların çox olduğunu istifadəçilər pulsuz olması ilə də təxmin edə bilirlər.Amma elanlar pulsuz olsada pullu elanlar da var.Bu isə elanin statusuna birbaşa təsir edir.Pullu elanlara müxtəlif üstünlüklər verilə bilər.Əsasən ödənişli elanlar daha ön sıralarda təqdim edilir.Hər halda proyektin inkişafı üçün kommersiya tərəfləri də böyük rol oynaya bilər.

evalqisatqisi.az saytlar
evalqisatqisi.az saytlar
ev alqi satqisi saytlari
ev alqi satqisi saytlari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daşınmaz əmlak sahəsinə internet istifadəçilərində maraq əvvəlki illərlə müqaisədə günü gündən daha da artmaqdadır.İnformasiyanın get gedə artması və eyni zamanda elan saytlarinin rəqabət sayəsində inkişafı istifadəçilərin ev alqi satqi sahəsində vaxt itirmədən öz işini həll edə bilməsi üçün saytlara müaricət etməsinə şərait yaradır.Bu isə öz nəvbəsində digər internet resurslarının da inkişafına səbəb olan amillərdən biridir.İstənilən halda internet istifadəçisi artması internetin inkişafı kimi qiymətləndirilir.İnternet isə inkişaf edirsə digər internet saytlarina təsirsiz ötüşmür.Saytlar haqqında internet şəbəkəsində məlumat olduqca çoxdur.Axtarış sistemləri bu sahədə istifadəçilərə çox böyük komək etmiş olur.

Saytlar sözü ilə yanaşı ən çox axtarılan sözlərdən biri Sayt acmaq sözüdür.Əsasən də ev alqi satqisi saytlari üçün sayt acmaq istəyənlər də son zamanlar daha çoxdur.

ev alqi satqisi saytlar az
ev alqi satqisi saytlar az

 

saytlar.az
saytlar.az
Previous Interiordesign.az
Next Certyoj.az

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *