Interiordesign.az


interiordesign.az - ev dizayn saytlari
interiordesign.az - ev dizayn saytlari

Saytlar kataloquna xoş gəlmisiniz.Layihə hal hazırda beta versiyada fəaliyyət göstərir.Layihənin informasiya ilə mümkün qədər zəngin olması nəzərdə tutulduğu üçün, saytlar haqqında məlumatların bir qismi test verisiyada təqdim olunur.Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.

Interiordesign.az

İnteryer dizayn haqqında düşündüyümüz zaman ilk ağlımıza gələn domen adlarından biri interiordesign.az domen adıdır.Qeyd etmək lazımdır ki, domen adların uğurlu olması üçün vacib şərtlərdən biri, asan yadda qalma qabiliyyəti və konkretlik ifadə edə bilməsindədir.Belə olan halda domen adında sözlərin sayının az olması daha münasib olardı, lakin bəzi sözlər varki əksinə 2 söz birləşməsində olması tək istifadə olunmasına bərabərdir, hətta ondan daha uğurludur.Bu cür sözlərə numunə ola biləcək sözlərdən biri də interiordesign sözüdür.Baxmayaraq ki, interiordesign.az domen adı 2 söz birləşməsindən ibarətdir, üstünlüyü də elə bundadır.
Domen adı üstün edən cəhətlər çoxdur.İnteriorDesign domeni ingilis dilində çox populyardır.Öz sahəsinin açar kəlməsini ifadə edir.Dünyada çox axtarılan sözlərdən biri hesab olunur.

Ev dizayn saytlari - Interiordesign.az
Ev dizayn saytlari – Interiordesign.az

Ümumiyyətlə dizayn sözü ingilis dilində layihələndirmə, çəkmə mənasını ifadə edir.Əşyaların layihələndirilməsi insanın əmək, məişət və istirahət şəraitinin əlverişliyini nəzərə alaraq, onların estetik cəhətdən harmonikliyini təmin edən fəaliyyət sahəsidir.Dizayn insanları əhatə edən ətraf aləmi hazırki mövcud vəziyyətindən aslı olmayaraq, daha da gözəlləşdirməyə, gözəgəlimli və səmərəli etməyə çalışır.

ev dizayn saytlari
ev dizayn saytlari
saytlar - interiordesign.az
saytlar – interiordesign.az

İnteriordesign haqqında çox sözlər yazmaq olar.İnsanların həyat şəraitini daha rahat, daha səmərəli və daha gözəl edən hər bir cəhət çox önəmlidir.İnteryer dizayn sahəsi bütün bu sadalanan cəhətləri özündə birləşdirməyə qadir olan bir sahədir.Saytlar kataloqunda və ümumiyyətlə saytlarda ən çox axtarılan sözlərdən biri ev dizayn saytlari sözüdür.Ev dizayn saytlari kateqoriyasına isə ilk əlavə olunan bölmələrdən biri interiordesign.az bölməsidir.

interiordesign.az saytlar
interiordesign.az saytlar
ev dizayn saytlari
ev dizayn saytlari
Previous Sual.az
Next Evalqisatqisi.az

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *