.org domen


.org domen zonası qeyri kommersiya təşkilatları üçün nəzərdə tutulmuş, xeyli sayda istifadəçini əhatə edən, beynəlxalq domen zonalardan biri hesab olunur.
Bölmə haqqında məlumatlar hazırlıq mərhələsindədir.
Tezliklə istifadəyə veriləcəkdir.