Sayt.az


sayt acmaq üçün saytlar
sayt acmaq üçün saytlar

Sayt.az

Sayt.az – domen adı sayt acmaq üçün ən gözəl domen adlardan biridir.Domen adın üstünlükləri olduqca çoxdur.
İnternetdə olan bütün resurslar demək olar ki, mövcud saytlar vasitəsilə istifadəçilərə təqdim olunur.Belə olan halda Sayt.az domen adı sayt acmaq layihələri və digər saytlarla əlaqəli layihələr üçün ən uyğun və ən çox müraciət olunan domen adlardan biridir.Sayt.az – domen adının 4 hərifdən ibarət olması və eyni zamanda deyilişi ilə yazılışı eyni olduğu üçün yadda qalma ehtimalı olduqca yüksəkdir.Öz sahəsinin açar kəliməsi və konkret ifadə olunma qabiliyyəti domen adına böyük üstünlüklər qazandırır.

Sayt.az
Sayt.az

Saytlar əsasən hər hansısa bir informasiyanın istifadəçiyə çatdırılması funksiyasını yerinə yetirir.İstifadəçi internet şəbəkəsinə qoşularaq dünyanın müxtəlif nöqtələrində yerləşən serverlərə tətbiq olunan saytlara müraciət edə bilir.İnternet texnologiyası sayəsində belə ola bilər ki, hətta xarici ölkədəki serverə tətbiq olunan hər hansısa bir sayt Azərbaycan ərazisindən idarə olunsun.Bu isə bəzi sahələrdə məsafə problemini tam olaraq aradan qaldırmış olur.Hal hazırki dövrdə beynəlxalq münasibətlərin rol oynadığı biznes sahələrində və eyni zamanda beynəlxalq əlaqələrin inkişafına təsir edə biləcək marketinq fəaliyyəti üçün internet əvəzsiz rol oynayır.Saytlar haqqında həm texniki həm də digər cəhətləri sadalamaq üçün məlumat bazası olduqca genişdir.Bu səbəbdən mövzu barəsində ilkin məlumat xarakterli mətnlər qeyd olunacaq.

Azərbaycanda saytlar kataloqu haqqında internet şəbəkəsində müxtəlif saytlarla tanış olmaq olar.Bu saytların hər birinin öxzünəməxsus üstünlükləri var.Saytlar kataloqu əsasən müxtəlif fəaliyyət və xidmət sahələrinə uyğun saytlar haqqında geniş məlumat bazasına malik olan veb resurslar toplusundan ibarətdir.Qısaca desək saytlar kataloquna daxil olmaqla istifadəçi ona lazım olan fəaliyyətə uyğun olan sayt haqqında məlumat əldə edə bilir.

Sayt.az , Sayt acmaq üçün saytlar
Sayt.az , Sayt acmaq üçün saytlar
Sayt açmaq üçün saytlar kataloqu , sayt.az
Sayt açmaq üçün saytlar kataloqu , sayt.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayt acmaq üçün saytlar kataloqu istifadəçilərə müxtəlif sayt acmaq və sayt yaratmaq imkanları haqqında məlumat verən xidmətlər toplusu təqdim edir.Bu xidmətlər toplusu həm kommersiya, həm də qeyri kommersiya xarakterli ola bilər.Bu bölməyə daxil olmaqla pulsuz sayt açmaq istəyən istifadəçilər də faydalana bilər.Sayt acmaq və sayt yaratmaq istəyən istifadəçilər ödənişli və ödənişsiz imkanlardan faydalana bilər.Vaxt itkisini azaltmaq üçün və işin keyfiyyətini yüksətmək üçün adətən ödənişli xidmətlər daha çox istifadə olunur. Amma istisna hallar da mövcuddur ki, heç bir ödəniş etmədən ən qısa zamanda və normal keyfiyyətdə xidmətlər almaq mümkün olsun.

sayt.az saytlar
sayt.az saytlar

 

sayt acmaq üçün saytlar kataloqu
sayt acmaq üçün saytlar kataloqu
Previous Avto.az
Next Mahnilar.az

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *