Sosial sebekeler haqqinda

Sosial sebekelerdə inkişaf
İnternet dəyişir. Müasir dövrümüzdə hər gün daha çox insan Sosial sebekelerdən istifadə edir.İnsanlar artıq reklamlara daha az və məsləhətlərə daha çox inanmağa başlayırlar.Sosial sebekelerdə tanınma- özü brendin inkişafına gətirib çıxaran və insanların olduğu ərazidə onun yayılmasına şərait yaradan bir amildir.

Bu özü çox yeni və təhlil olunmamış bir sahədir. Bu sahənin yeniliyi, standartların müəyyən edilməmiş olması qarantiya verə bilməməyə gətirib çıxarır. Başqa bir tərəfdən qısa zaman və dar büdcədə edilə biləcək ən düzgün addımdır.

Əldə edəcəksiniz:
• SA təhlili
• Profil yaradılması
• Qarşılıqlı əlaqə
• Aylıq çıxarış

Siz buna ehtiyac duyacaqsınız:
•Sizin auditoriyanız Sosial sebekelerdən aktiv istifadə edirsə
•Sizin xidmətləri tək reklamla satmaq çətindirsə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!